Level 13 Level 15
Level 14

Adjectives


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adjective
sıfat
open
açık
just
adil, dürüst
clever
zeki
friendly
arkadaş canlısı
rebellious
asi
independent
bağımsız
stale
bayat
skilful
becerikli
selfish
bencil
learned
bilgili
empty
boş
big
büyük
attractive
cazibeli,çekici
brave
cesur
hard-working
çalışkan
ugly
çirkin
narrow
dar
narrow-minded
dar kafalı
mad
deli,çılgın
experienced
deneyimli
deep
derin
careful
dikkatli
careless
dikkatsiz
religious
dindar
full
dolu
generous
eli açık,cömert
worried
endişeli
dark
esmer
poor
fakir
late
geç
young
genç
wide
geniş
talkative
geveze
proud
gururlu
strong
güçlü,kuvvetli
weak
güçsüz
reliable
Güvenilir (insan)
unreliable
güvenilmez
beautiful
güzel
marvellous
harika
ambitious
hırslı,tutkulu
wet
ıslak,nemli
stubborn
inatçı
thin
ince
burly
iriyarı ve kuvvetli, babayani
fine
iyi
thick
kalın
dark
karanlık
determined
kararlı,azimli
carefree
kaygısız
bald
saçları dökülmüş, kel
short
kısa
jealous
kıskanç
angry
kızgın
easy
kolay
funny
komik
blind
kör
bad
kötü
auburn
kumral
dry
kuru
powerful
kuvvetli
delicious
lezzetli
busy
meşgul
happy
mutlu
unhappy
mutsuz
excellent
mükemmel
honest
namuslu,dürüst
cheerful
neşeli
engaged
nişanlı
expensive
pahalı
patient
sabırlı
impatient
sabırsız
blonde
sarışın
sympathetic
sempatik
nice
sevimli,tatlı
boring
sıkıcı
nervous
sinirli
cold-blooded
soğukkanlı
lucky
şanslı
unlucky
şanssız
spoiled
şımarık
fat
şişman
lazy
tembel
cheap
ucuz
small
küçük
shy
utangaç
expert
uzman
long
uzun
famous
ünlü
sad
üzgün
wild
vahşi
handsome
yakışıklı
lonely
yalnız
inventive
yaratıcı
helpful
yardımsever
old
yaşlı
slow
yavaş, ağır
new
yeni
adult
yetişkin
tired
yorgun
intelligent
zeki
rich
zengin
difficult
zor