Level 2 Level 4

83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
critical
önemli / öncelikli
fundamental
temel / gerekli
compulsory
zorunlu / şart
odd
tuhaf / garip
irrational
saçma / absürt
excellent
şahane / sıradışı
plenty
çok miktarda / bol
meagre
az sayıda / az miktarda
concise
kısa
giant
büyük / devasa
different
ayrı / farklı
apparent
açık / net
gleaming
canlı / ışıltılı
priceless
değerli / kıymetli
viable
yapılabilir / karlı / uygulabilir
proper
düzgün / uygun
likely
olası
unlikely
imkansız
on the edge of
-ın eşiğinde
impartial
tarafsız / nesnel
strong
güçlü / yenilmez
meticulous
dikkatli / titiz
famous
ünlü / iyi bilinen
dubious
şüpheci / kuşkucu
keen on
istekli
mad
çılgın / deli
careless
düşüncesiz / umursamaz
certain
kesin / emin
prosperous
zengin / varlıklı
steady
tutarlı / kalıcı
unsteady
değişen / dalgalanan
eternal
kalıcı / uzun süreli
step by step
kademeli / yavaş
ascending
artan / yükselen
lessening
azalan / düşen
immediate
ani / beklenmedik
quick
hızlı / tez
alike
benzer / alakalı
uniform
aynı
resisting
zıt / karşıt / muhalif
bad
kötü
arid
verimsiz
harsh
acı / sert
perplexing
karmaşık / kafa karıştırıcı
evil
zalim / acimasız
fake
sahte / korsan
annoying
kızdıran / üzen
useless
beyhude / faydasız / demode
hateful
düşmanca / saldırgan
unpleasant
iğrenç / fena / kötü
horrifying
ürkütücü
out of order
bozuk / çalışmayan
good
iyi
hazardous
zararlı / tehlikeli
useful
faydalı / yaralı
excellent
muhteşem / etkileyeci
fruitful
üretken / doğurgan
appealing
göz alıcı / cezbedici
thrilling
etkileyici / heyecan verici
considerable
kayda değer
briliant
zeki / dahi / akıllıca
reasonable
kabul edilebilir / makul / akla yatkın
clean
saf / temiz
inactive
yerleşik / hareketsiz
associated with
bağlantılı
vacant
mevcut / bulunan
absent
eksik / noksan
unclear
belirsiz / açık olmayan
lasting
dirençli / dayanıklı
weak
hassas / zayıf
rigid
katı / sıkı
authentic
gerçek / orjinal
vulnerable to
savunmasız / yatkın
illegitimate
yasadışı
undesirable
geçersiz / kabul edilemez
accidental
gelişigüzel / rastgele
correct
uygun / doğru
elderly
eski / yaşlı
compatible with
uyumlu
fresh
yeni
hottest
en son çıkan
current
güncel
out of date
geçikmiş / günü geçmiş