Level 2
Level 1

List 1


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tentative
Belirsiz- kesin olmayan, deneme niteliğinde (T....e)
Sustained
Sürekli, devamlı, aralıksız (S.....d)
Inclusive
Kapsayıcı, kapsayan, içeren (I....e)
Pensive
Düşünceli, dalgın, deeply or seriously thoughtful
Bilateral
Çift taraflı, having two sides or parts (B...l)
Conduct
1- Yürütmek, sürdürmek, organize etmek 2- Behave, kendini yönlendirmek 3- Götürmek, show way, yönlendirmek 4- İletmek, geçirmek (elektrik vs.) (n): 1- Davranış 2- İdare, yönetiliş
Superior
Üstün (S...r)
Objective
1- Amaç, hedef 2- (adj): Nesnel, objektif
Earnest
Ağırbaşlı, ciddi (E...t)
Prompt
(v)1- Neden olmak, cause 2- Oyuncuya söyleyeceği şeyi hatırlatmak, 3- (adj) Hızlı/ tez, quickly and without delay
foreshadow
Belirtisi olmak, olacakların önceden işareti olmak (F...w)
Landscape
(n): Manzara, Peyzaj (v): Bahçe veya çevre düzenlemesi yapmak
Guideline
(n): İlke, prensip, ana hatlar
Revenue
(n): Gelir, bir şirketin veya devletin geliri
reliance
Bir şeye bağlı olma, bel bağlama
Burial
(n): Defin, toprağa verme
Oversight
1- Gözden kaçırma, dikkatsizlik sonucu görmeme 2- Gözetim
Prevalent
Yaygın, existing very commonly or happening often
Austerity
1- Tasarruf, kısıtlama 2- the quality of being austere in appearance or manner
Annex
Topraklarına katmak, to take possession of an area of land or a country, usually by force or without permission
Wring
Bir şeyi sıkıca iki elle tutup elleri zıt yönlere çevirerek sıkmak, twist [also wring out]
Verbalize
Sözlerle ifade etmek, to express ideas, opinions or emotions in words
Validate
Onaylamak, tasdik etmek, to make something officially acceptable or approved, especially after examining it
Undertake
1- Zor ve uzun sürecek bir işe girişmek, üstlenmek 2- [formal]Söz vermek, to promise that you will do something
Troubleshoot
Sorun giderme
Transcribe
1- Bir konuşmanin/tv-radyo programinin/şarkinin audio track'ini yaziya gecirmek 2- Uyarlamak to change a piece of writing or music into another form
Supervise
Denetlemek, teftiş etmek to watch a person or activity to make certain that everything is done correctly, safely, etc.
mediate
arabuluculuk etmek
Maneuver
1- Manevra 2- Askeri manevra, harekat-tatbikat 3- Manevra, zekice hareket
Indoctrinate
Aşılamak,telkin etmek; herhangi bir düşünce sisteminin esaslarını öğretmek
Calibrate
En uygun ayarı yapmak, ince ayar yapmak
Persistent
1- Kalıcı, lasting for a long time or difficult to get rid of 2- Israrcı
Expectancy
Beklenti
Defective
Kusurlu, arızalı describes something that has a fault in it and does not work correctly
Simultaneously
Eş zamanlı bir şekilde, aynı anda
Machinery
1- Makine, a group of large machines 2- Mekanizma, the structure and systems of an organization or process
Gear
1- Donanım, teçhizat, the equipment, clothes etc. that you use to do a particular activity 2- Vites
Puberty
Ergenlik
Align
Hizalamak, sıralamak, hizaya sokmak
Credentials
the abilities and experience which make someone suitable for a particular job or activity, or proof of someone's abilities and experience
Amendment
1- Düzeltme, bir metnin düzeltilerek değiştirilmesi 2- Yasa değişikliği
Deed
1- Tapu 2- Cesaretli, gözü kara davranış an intentional act, especially a very bad or very good one
Emulate
Birini geçmek, bir şeyi bir başkasından daha iyi yapmak
Stature
1- [slightly formal] Height, boy, 2- Saygı, itibar
Ravage
Harap etmek, yıkıp geçirmek
Inscribe
kazımak, kazıyarak yazmak to write words in a book or carve (= cut) them on an object
Fluctuate
dalgalanmak (fiyatın, borsanın dalgalanması)
Humid
Nemli, rutubetli
İllegible
Okunaksız,okuması zor (of writing or print) impossible or almost impossible to read
Mandatory
[formal] zorunlu describes something which must be done, or which is demanded by law
gear to or gear towards
Organize etmek, dizayn etmek, to design or organize something