Level 44 Level 46
Level 45

450


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
impoverish
fakirleştirmek (make poor, deprive)
impress
etkilemek (affect, influence)
merger
birleşme, bünyesine katılma (unite, join)
meticulous
özenli, dikkatli (careful)
onslaught
saldırı (attack, assault)
oppress
baskı ve zulüm altında tutmak (suppress, trouble)
pertain
ile ilişkili olmak, -e ait olmak (relate to, bear upon)
pervade
yayılmak, dağılmak, kaplamak, istila etmek, bürümek (spread, penetrate)
reinforce
güçlendirmek, takviye etmek, desteklemek, sağlamlaştırmak (strenghten, make stronger)
relative
göreceli, izafi (comparative)