Level 37 Level 39
Level 38

380


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
persevere
sebat etmek, ısrar etmek (persist,continue)
persist
ısrar etmek, devam etmek (persevere, continue)
refrain from
-den kaçınmak, -den çekinmek (abstain from, avoiddoing sth.)
regardless of
-e bakılmaksızın, -i düşünmeksizin, -e aldırmadan (irrespective of)
sensible
akla yatkın, makul (reasonable, rational)
sentiment
duygu, his ; aşırı duyarlık, fikir, düşünce (feeling)
thrilling
heyecan verici (exciting)
thrive
gelişmek, büyümek (prosper, flourish)
untapped
dokunulmamış, el sürülmemiş (unused, untouched, maiden, virgin)
upheaval
ani değişiklik, kargaşa (eruption, disruption, disturbance)