Level 10 Level 12
Level 11

110


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
battle
savaş, çatışma
cease
sona ermek veya erdirmek
census
nüfus sayımı
deal
anlaşma, uzlaşma
deal with
başetmek, ele almak
eject
dışarı atacak şekilde fırlatmak
elaborate
ayrıntılı, özenli
fake
taklit, sahte
fallacy
yanılgı, yanılsama
bear
dayanmak, tahammül etmek