Level 17 Level 19
Level 18

TEXT 94


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pressing
adj. acil, hemen ilgilenilmesi gereken (*a - problem*)
accelerate
v. hızlanmak, hızlandırmak
predict
v. (gelecekle ilgili bir şeyi) tahmin etmek
complain
v. şikayet etmek (*to - about sth*)
suffer
v.muzdarip olmak, bir sorunla uğraşmak (*countries that - from droughts*) (*to - from sth*)
get arid
kuraklaşmak
replace
v. yerine yenisini koymak; (eskisinin) yerini almak (We've cut down trees faster than they're -d)
upset
v. bozmak, altüst etmek, mahvetmek (*to - the balance*)
unprecedented
adj. emsali görülmemiş, önceden hiç yaşanmamış/görülmemiş
severe
adj. ciddi, vahim, ağır (* - effects*) (The effect of higher temperatures on other countries could be even more - )
effect
n. etki (*severe -s*)
retain
v. (elinde/bünyesinde) tutmak, muhafaza etmek (*to - heat*)
trap
v. kaçmasına izin vermemek, tutmak; kıstırmak (to - heat)