Level 1 Level 3
Level 2

Unité 4 apprendre deux


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
le prénom
de voornaam
expliquer
uitleggen
combiner
combineren
les loisirs
de vrije tijd, de vrijetijdsbesteding
sélectionné
geselecteerd
un internat
een internaat
adapté à
aangepast aan
EPS
gymnastiek
le dessin
tekenen (schoolvak), de tekening
un emploi du temps
een rooster
l'histoire
(de) geschiedenis, geschiedenis
la géographie
(de) aardrijkskunde
la géo
(de) aardrijkskunde
la géo
de aardrijkskunde, aardrijkskunde
suivre
volgen
l’heure du coucher
de bedtijd
le plat
het gerecht, de schaal