Level 27 Level 29
Level 28

New level


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deserve
hak etmek
disciplined
disiplinli
decent
terbiyeli
honest
dürüst
argue
tartışmak
argument
tartışma
realize
fark etmek
receive
teslim almak
apply for
başvurmak
afford
satın almaya gücü yetmek
doubt
kuşkulanmak
improve
geliştirmek
award
ödül
promise
söz vermek
salary
maaş
treat
muamele etmek
treatment
muamele
pair
çift
bench
sıra
describe
betimlemek
comment
yorum
mud
çamur
rush-hour
işe gidiş-geliş saatleri
skate
buz pateni
connection
bağlantı
prententious
yapmacık
crowded
kalabalık
imagine
hayal etmek
imagination
hayal gücü
imaginary
hayali
suitable
uygun
worry
endişelenmek