Level 58 Level 60
Level 59

581 - 590


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vacation
tatil, izine ayrılma
vague
belirsizlik taşıyan, müphem, belli belirsiz
valiant
cesur, yiğit, kahraman
valid
geçerli, cari
validate
geçerli kılmak, onaylamak
valuable
değerli
vanish
ortalıktan yok olmak, sıvışmak, gözden kaybolmak
vanity
boş kibir, kendini beğenmişlik
variable
değişken
varsity
üniversite