Level 52 Level 54
Level 53

521 - 530


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
superior
üstün
surgeon
cerrah
surmount
üstesinden gelmek, alt etmek
survive
hayatta kalmak, ölmemek, hayatını idame ettirmek
suspicion
kuşku, şüphe
sustain
devam ettirmek, korumak
swallow
yutma, kırlangıç kuşu
swindle
dolandırmak
synopsis
özet
talent
yetenek