Level 40 Level 42
Level 41

401 - 410


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
refund
parayı geri vermek
regression
geriye gitme, gerileme
reliance
güvenme, itimat, eline bakıyor olma
relief
kurtarma, rahatlama, sıkıntının giderilmesi
relieve
gidermek, rahatlatmak, kurtarmak
religion
din
remark
demek (söylemek), belirtmek
remarkable
dikkate değer ölçüde, sözü edilmeye değer
remove
çıkarmak, temizlemek, alıp götürmek, başka yere taşımak
remorse
vicdan azabı