Level 3 Level 5
Level 4

31 - 40


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blame
kabahat, sorumlu olma, suçlamak, kabahati ondan bilmek
bold
cesur
boundary
sınır
breed
yetiştirmek, beslemek, çoğaltmak
bullet
mermi
calamity
büyük felaket, afet
catastrophe
büyük felaket
concession
ödün, taviz
conceive
kafasında oluşturmak, kavramlaştırmak, gebe kalmak
condescend
tenezzülde bulunmak, lütfen seviyesine inmek