Level 37 Level 39
Level 38

371 - 380


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quest
büyük bir amaç uğruna araştırmak
questionnaire
anket formu, soru kağıdı
queue
sıra kuyruğu
quick-tempered
çabuk sinirlenen
quit
bırakmak, vazgeçmek, ayrılmak, istifa etrmek
quote
alıntı yapmak, fiyat vermek
race
ırk, yarış
radical
kökten
rage
büyük öfke
raid
baskın, akın, baskın yapmak veya baskın yaparak yağmalamak