Level 7 Level 9
Level 8

Фразы: слова мудрости


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to był mądry wybór
это был мудрый выбор
naturalny
натуральный
to był naturalny wybór
это был естественный выбор
to był też mój pierwszy wybór
это был тоже мой первый выбор
wart
стоит
to jest warte swojej ceny
это стоит своей цены
mamy ciężkie czasy
у нас тяжёлые времена
przypuszczać
предположить
tak przypuszczam
я так думаю
nadążać
идти в ногу
nadążasz?
всё понятно?
gust
вкус
to kwestia gustu
это дело вкуса
potrafić
уметь
najlepiej, jak potrafię
в меру моих возможностей
wszelki
всякий
za wszelką cenę
любой ценой
godność
достоинство
poniżej
ниже
to jest poniżej twojej godności
это ниже твоего достоинства
przewaga
преимущество
on ma przewagę nad resztą
он имеет преимущество над остальными
ona jest zawsze o dwa kroki przede mną
она всегда на два шага впереди меня