Level 3
Level 4

Most common verbs, nouns and adjectives


122 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be
å være
I am
jeg er
he is
han er
she is
hun er
it is
den er
we are
vi er
you are
du/dere er
his
hans
hers
hennes
to
til
too
for
to school
til skolen
too late
for sen
with
med
their
deres
they're
de er
there
der
will
kommer til å
want
vil
my
min
May
Mai
would
ville/ønsket
what
hva
about
om
who
hvem
which
hvilken/hvilket
witch
heks
when
når
make
lage/foreta
make a mess
rote til
now
know
vite
could
kunne
them
de
other
andre
other than
andre enn
then
da
its
dens
it’s
det er
think
tenke
thought
tanke/tenkte
though
imidlertid
tough
tøff
later
senere
after
etter
two
to
our
vår
hour
time
because
fordi
these
disse
those
de der
wear
ha påkledd
were
var
where
hvor
each
hver
through
gjennom
leave
forlate
become
bli
feel
føle
need
trenge
people
folk
country
land
place
sted
case
sak/problem
company
firma/selskap
even if
selv om
whether
hvorvidt/om
an issue
et problem
community
samfunn
question
spørsmål
government
regjering
night
natt
area
område
fact
fakta
right
høyre/riktig
write
skrive
study
studere/utforske
moment
øyeblikk
breath
pust
research
forske
history
historie
story
fortelling
office
kontor
small
liten
large
stor
new
ny
high
høy
young
ung
different
forskjellig
important
viktig
public
offentlig
political
politisk
social
sosial
sure
sikker
early
tidlig
able to
istand til
major
større
strong
sterk
possible
mulig
special
spesiell
recent
nylig
certain
sikker
difficult
vanskelig
avaliable
tilgjengelig
likely
sannsynlig
medical
medisinsk
current
nåværende
foreign
utenlandsk
signicificant
viktig/betydningsfull
common
vanlig
similar
lik
unlikely
usannsynlig
physical
fysisk
general
generelt
various
varierende
entire
hele
legal
lovlig
religious
religiøs
final
avsluttende
huge
stor
popular
populær
traditional
tradisjonell