Level 1 Level 3
Level 2

LESSON 2


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advanced
ilerlemiş, ileride.
advantage
yarar, fayda, kazanç, çıkar
advent
geliş, gelme
agile
çevik, atik
albeit
olsa da/olsa bile, gerçi
allow
izin vermek
appealing
sevimli, çekici, cazip, hoş, ilginç.
celebrated
ünlü, tanınmış
contemporary
çağdaş, muasır.
distribute
dağıtmak, bölüştürmek
encourage
teşvik etmek, cesaretlendirmek
energetic
enerjik
frail
narin, nahif, zayıf, çelimsiz, sıska
refine
arıtmak
worthwhile
yapamaya değer, dişe dokunur