Level 22
Level 23

Zaman & Mekân


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
시간
zaman; saat
saat
dakika
saniye
önce
sonra
약속
randevu; söz
데이트
çıkma; buluşma (romantik)
미팅
toplantı
언제
ne zaman
지금
şimdi
거의
neredeyse; yaklaşık
정각
saat
몇 시예요?
saat kaç
두시 정각이에요
saat iki
여덟시 삼십분이에요
saat sekiz buçuk
십분 전 두시예요
saat ikiye on var
다섯시 육분이에요
saat beşi altı geçiyor
몇 시에?
saat kaçta?
십분 전 네시에
dörde on kala
당신의 데이트는 언제예요?
buluşman ne zaman?
한시 정각에
saat birde