Level 30 Level 32
Level 31

Å bli bedømt


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a monster
et monster
a prison
et fengsel
a prisoner
en fange
a cell
en celle
a crime scene
et gjerningssted
a life sentence
livstid
to swear
å sverge; å love; å banne
to remember
å huske
to look like ...
å ligne ... ; å se ut som (om) ...
to sound
å høres (ut som); å lyde
to sound like ...
å høres ut som (om) ...
to believe
å tro (på ... )
normal
normal
guilty
skyldig
innocent
uskyldig
than
enn (sammenligning)
do you remember what he looked like?
kan du huske hvordan han så ut?
he looked like a monster
han så ut som et monster
he had less hair than that guy
han hadde mindre hår enn han fyren
I swear I know nothing!
jeg sverger jeg vet ingenting!
I don't believe him
jeg tror ham ikke
the judge gave the robber five years in prison
dommeren ga raneren fem år i fengsel