Level 27 Level 29
Level 28

Fraser: Å høres vis ut


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be or not to be ...
å være eller å ikke være ...
a bush
en busk
to beat
å slå
don't beat around the bush
ikke gå rundt grøten
a cookie
en kjeks
to crumble
å smuldre
that's the way the cookie crumbles
sånn kan det gå
ain't
er ikke (dialekt)
to repair
åt reparere
to fix
å fikse
if it ain't broke, don't fix it
hvis det ikke er ødelagt, ikke reparer det
what's in a name? ...
hva er i et navn? ...
mysterious
mystisk; uransakelig
God works in mysterious ways
Guds veier er uransakelige
it's a storm in a teacup
det er storm i et vannglass
action
handling
loud
høy
actions speak louder than words
handling betyr mer enn ord