Level 12 Level 14
Level 13

Usikre tider


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a fact
et faktum
to face
å møte; å innse; å se ... i øynene
face the facts
å innse fakta
let's face it ...
la oss innse det ...
to wonder
å lure på; å tenke på
I wonder ...
jeg lurer på ...
to occur
å skje; å gå opp for ...
it occurred to me ...
det gikk opp for meg
equal
lik; likt
all things being equal ...
alle ting er like ...
to consider
å vurdere; å overveie
all things considered ...
alt tatt i betraktning ...
a record
en rekord; en plate (LP)
for the record ...
for ordens skyld ...
this is off the record
dette er uoffisielt
an idea
en ide
an age
en alder; en tidsalder
in this day and age ...
nå til dags ...
a condition
en tilstand; en betingelse
on one condition ...
på en betingelse ...
that's true, but ...
det er sant, men ...
to imagine
å forestille (seg)
can you imagine?
kan du forestille deg det?