Level 6 Level 8
Level 7

Fraser: Få dem til å smile


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a shot
et skudd
let's give it a shot
la oss gjøre et forsøk
certain
sikker
are you certain?
er du sikker?
final
siste; endelig
this is my final offer
dette er mitt endelige tilbud
it's a deal!
det er en avtale!
a step
et skritt; et steg
what's the next step?
hva er neste steg?
in what way?
på hvilken måte?
simple
enkel
it isn't that simple
så enkelt er det ikke
hard
hard; vanskelig
how hard can it be?
hvor vanskelig kan det være?
an opinion
en mening
what's your opinion?
hva er din mening?
none
ingen; ikke noe
a concern
en bekymring
that's none of your concern
det bekymrer ikke deg
I really put my foot in it
jeg har virkelig tråkket i salaten