Level 11 Level 13
Level 12

Å skaffe forsyninger


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an umbrella
en paraply
a bag
en veske; en bag
a wallet
en pengebok
to pee
å tisse
to have to ...
å måtte ... ; å være nødt til å ....
new
ny
old
gammel
closed
stengt; lukket
open
åpen
do you want a new shirt?
vil du ha en ny skjorte?
he wants the blue trousers
han vil ha de blå buksene
what do you want to buy?
hva ønsker du å kjøpe?
I want to buy some clothes
jeg ønsker å kjøpe noe klær
the bank is open
banken er åpen
I have to buy an umbrella
jeg må kjøpe en paraply
I have to pee
jeg må tisse