Level 9 Level 11
Level 10

Give and Take


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
give in
mağlubiyeti kabul etmek,boyun eğmek
give away
bir sırrı istemeden açıklamak,ifşa etmek
give up
yarıda bırakmak,yapmaktan vazgeçmek
take after
birine benzemek,..a/e çekmek
take off
beklenmedik anda başarıyı yakalamak
take on
işe almak,iş vermek
take away
bir sayıyı çıkarmak
take down
sökmek
take off
izin almak(işten)
take over
görevi devralmak
take up
zaman ya da yer kaplamak