Level 583 Level 585
Level 584

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pedagogic
çocuk eğitimiyle ilgili,eğitsel
doff
çıkarmak,atmak,başından atmak
conscript
askere alınmış,zorunlu çalıştırılan
pudgy
bodur,tıknaz,tombul
consign
teslim etmek,emanet etmek
pavilion
büyük çadır,köşk,pavyon(fuar)
doggerel
yazınsal değeri olmayan
proviso
şart,koşul,hüküm
repine
yakınmak,söylenmek,şikayetçi olmak
consanguine
akraba,soydaş