Level 566 Level 568
Level 567

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
continence
ılımlılık,ölçülülük,kendini tutma
asseverate
beyan etmek,iddia etmek
mutilate
kesip sakat bırakmak,bozmak
periodicity
belli aralıklarla gerçekleşme
complaisance
tolerans,göz yumma,hoşgörü
triad
üçlü,üçlü topluluk
dissuade
vazgeçirmek,caydırmak,aklını çelmek
attache
ateşe
conferee
konferansa katılan kimse,ödül alan kimse
digraph
tek sesi oluşturan iki harf