Level 565 Level 567
Level 566

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
astral
yıldız,yıldızlara ait
complacent
halinden memnun,rahat,ilgisiz
subsequent
sonraki,daha sonraki,müteakip
derring do
ölçüsüz cesaret,cüret,gözüpeklik
mutable
değişebilir,değişken
percussion
vurma,darbeli
trestle
sehpa,masa ayaklığı
athwart
çaprazlama,karşıdan karşıya,aykırı
deracinate
kökünden çıkarmak,çevresinden ayırmak
creamery
mandıra,süthane,sütçü dükkanı