Level 518 Level 520
Level 519

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regnant
saltanat süren,hükmeden,yönetimdeki
abet
yardakçılık etmek,kışkırtmak,tahrik etmek
hubcap
jant kapağı
scabbard
kın,kılıç kını
connexion
bağlantı,bağ,ilgi,ilişki
gel
jelleşmek,jöleye dönüşmek
iambic
bir kısa bir uzun hece ölçüsü
whilst
iken,irken,sırasında,zaman süresince
huddle up
kıvrılmak,dertop olmak
belay
(halat) bağlamak