Level 430 Level 432
Level 431

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bailiff
mübaşir,kahya
shiftless
amaçsız,tembel,uyuşuk
descry
farketmek,keşfetmek,seçmek
anodyne
ağrı kesici
jugular
korunmaz taraf,boyuna ait,şah damarı
bonhomie
canayakınlık,iyi huyluluk
pendulous
sarkık,sallanan
fiducial
emniyet eden,güvenen,itimat eden
datum
veri,datanın tekil hali
appellate
davaların yeniden görülmesine ait