Level 38 Level 40
Level 39

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
replete with
(yiyecek ile) dopdolu, ağzına kadar dolu
swear by
çok güvenmek, itimat etmek, değerine inanmak
provide with
sağlamak, vermek, temin etmek
struggle for
şiddetle mücadele, boğuşma
rest with
.ın sorumluluk alanında olmak
startled at
korkutmak, ürkütmek
remarkable for
dikkate değer, söz etmeye değer
smell of
pis kokmak, kötü kokmak
slow at
bir konuda ağır olmak
repugnant to
tiksindirici, tiksinti veren, iğrenç
shout to
duyması için bağırmak
sentence to
yargıçların veya mahkemenin ceza vermesi, yargılanan
rob of
hırsızlık etmek, çalmak, soymak
shout at
bir kimsenin yüzüne karşı bağırmak, bağırarak konuşmak
pernicious to
çok zararlı, fark edilmeyecek kadar zararlı