Level 363 Level 365
Level 364

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dissembler
duygularını gizleyen kimse
premonition
uyarma,önsezi,içine doğma
amalgam
cıvalı alaşım,karışım
curt
kısa ve ters
improvise
doğaçlamak,uydurmak,geçici olarak yapmak
memoir
anı yazısı
calculated
hesaplanmış,hesaplı,uygun
disenfranchise
haklarından mahrum etmek
evanescent
gözden kaybolan,unutulup giden,fani
sermonize
vaaz çekmek,nasihat vermek