Level 353 Level 355
Level 354

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
teem
dolu olmak,bol olmak,kaynamak,meyve vermek
scintillant
parıldayan,ışıldayan,kıvılcımlı
convivial
şenlik,ziyafet meraklısı
extricate
serbest bırakmak,salıvermek
toady
yağcı,şakşakçı
perquisite
maaştan hariç kazanılan para,ikramiye,ek ödeme
sophistry
safsata
tout
çığırtkan,müşteri çekmeye çalışan
expedient
uygun,avantajlı,çare,yol
slipshod
dikkatsiz,özensiz,baştan savma