Level 315 Level 317
Level 316

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gratuitous
bedava,haksız,nedensiz,sebepsiz
demean
küçük düşürmek,alçaltmak
recapitulate
yeniden özetlemek,tekrarlamak
whelp
yavru(yırtıcı hayvan),yavrulamak
supercilious
kibirli,tepeden bakan,mağrur
dotard
bunamış,bunak,moruk
recluse
uzak,köşesine çekilmiş,keşiş,toplumdan uzak
furrow
saban izi,tekerlek izi,iz açmak
misnomer
yanlış isim kullanma,yanlış ad
instigator
kışkırtıcı,fitneci