Level 280 Level 282
Level 281

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
with regard to
e gelince,ile ilgili
drought
kuraklık,kıtlık
draught
cereyan,hava akımı,taslağını çizmek,tasarlamak
furile
öfke
cut across
kestirmeden gitmek
act out
dışa vurmak,eyleme dönüştürmek
take to
(bir yere)gitmek,(bir şeyi)yapmaya başlamak
warp
eğrilmek,çarpılmak,doğru yoldan sapmak
overrun
istila etmek
knowledgeable
bilgili,zeki