Level 279 Level 281
Level 280

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put up
inşa etmek,çadır kurmak,misafir etmek,otelde kalmak
surmise
tahmin etmek
unfathomable
dipsiz,çok derin
likeable
sevimli
wan
solgun,soluk
forefront
en öndeki yer,ön plan
swerve
birdenbire başka tarafa yönelmek,hedeften/fikirden/inançtan ayrılmak
call fort
çıkarmak,ortaya atmak
outsmart
daha kurnazca davranmak
admittedly
herkesin kabul edeceği gibi,kuşkusuz