Level 20 Level 22
Level 21

New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
compatible
uygun
incarceration
hapse atmak(imprisonment)
complementing
tamamlayıcı
resolve
çözmek,karar vermek
insulate(against)
yalıtmak,ayırmak
comprehensive
kapsamlı
integrate
bütünleşmek
wantonly
durduk yere
resort
çare,başvurmak,tatil yeri
interrogate
sorguya çekmek
compulsion
bastırılması güç istek, dürtü
impose
zorla kabul ettirmek,(vergi) koymak,yük olmak
complacement
kendinden hoşnut(self satisfied)
insatiable
aç gözlü,doyumsuz
compliance
uyma,itaat
insignificant
önemsiz,anlamsız
conceivable
düşünebilir,akla gelebilir
institute
kurmak
debilitate
zayıflık
incapacitate
yetersiz bırakmak,olanak tanımamak
persist IN
ısrar etmek(insist ON)
instantaneously
anlık,bir anda olan