Level 17 Level 19
Level 18

New level


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qualitative
niteliksel
spouse
eş(karı/koca)
quantitative
nicel,ölçülebilir
spring
su kaynağı
outdo
geçmek,sollamak
startle
korkutmak,ürkütmek,şaşırtmak
confiscation
el koyma
overtake
sollamak,yetişmek
stealthily
sinsice,hırsız gibi
provisional
geçici
stimulate
teşvik/motive etmek,(beyni) uyarmak
stray
başıboş
consistently
tutarlılı olarak
overlook
göz ardı etmek,görmezden gelmek
suffrage
oy hakkı
confer
sunmak,bahşetmek
suggestive of
manalı,imalı
conducive
sebep olan,yardımcı
suppress
bastırmak,önlemek