Level 158 Level 160
Level 159

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unsubstantiated
kanıtlanmamış,onaylanmamış
lucrative
karlı,kazançlı,yararlı
unanimously
oy birliğiyle
ward off
önlemek
asylum
barınak,sığınak,akıl hastanesi
vicious cycle
kısır döngü
loath
isteksiz
infringe
çiğnemek,ihlal etmek
circumstantial
ikinci derecede,durumla ilgili,ayrıntılı
delinquency
suçluluk,yoldan çıkmışlık,yasalara ters düşen hareket