Level 147 Level 149
Level 148

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pipe up
konuşmak,sesini çıkarmak,şarkıya başlamak
hereby
böylelikle,bu vesile ile,bundan dolayı,sonuç olarak
jaunt
gezinti,gezme,dolaşmak
beach
sahile çekmek,karaya çekmek
gingerly
temkinli,dikkatli,yavaş
shoal
balık sürüsü,kalabalık,sığlık,toplanmak
spade
maça,bel,bahçe küreği
grotto
mağara,yapay süslü mağara
brood
kara kara düşünmek,kuluçkaya yatmak,bir kuluçkadan çıkan yavrular,damızlık,civcivler
school
okula göndermek,ders vermek,eğitmek