Level 10 Level 12
Level 11

New level


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
empower
yetki vermek
reiterate
tekrar etmek(repeat)
trim
(ağaç vb) budamak,(saç)kırpmak,kesmek
scald
yanık,haşlamak
ally
ittifak etmek,birleştirmek
deter
caydırmak,vazgeçirmek
seam
dikmek,dikiş
relapse
kötüleşmek(worsen)
discern
ayırt etmek,anlamak
enact
yasalaştırmak,onaylamak
sedate
sakinleştirmek,yatıştırmak,sakin
allusion
ima
detention
alıkoyma,gözaltı
reinstate
eski haline döndürmek
turn in
(yetkili kişiye)teslim etmek,uyumaya gitmek
eliminate
ihraç etmek,atmak
unrestricted
sınırsız(unlimited)
devout
dindar(pious,religious)