Level 108 Level 110
Level 109

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brim
ağız(bardak),kenar,ağzına kadar dolu olmak
skulking
korkak
gander
kaz,ahmak,bakış
magistrate
sulh hakimi,adliye yüksek memuru
beech
kayın
countenance
yüz ifadesi,yüz,surat,desteklemek,teşvik etmek
privy
özel,saklı,kapalı,korunmuş,ortak
incite
dürtmek,teşvik etmek
capitulate
silahları bırakmak,teslim olmak
fidget
husursuzluk,rahatsızlık,husursuz etmek