Level 21
Level 22

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take notice of
dikkate almak
noticeable
göze çarpan, farkedilebilir
novel
roman
November
Kasım
now
şimdi, hemen
nowhere
hiçbir yerde
nuclear
nükleer, atom
number
numara, sayı
nurse
hemşire
nut
ceviz
obey
itaat etmek, uymak
object
itiraz etmek, nesne
objective
objektif, nesnel
observation
gözlem
observe
gözlemek
obtain
elde etmek
obvious
açık, apaçık
obviously
belli ki, apaçık
occasion
fırsat, durum
occasionally
bazen, ara sıra
occupy
işgal etmek
occupied
meşgul, dolu
occur
oluşmak, meydana gelmek
ocean
okyanus
o’clock
saat
October
Ekim
odd
tuhaf, tek
oddly
tuhaf bir şekilde
of
yüzünden, -nin, -den
off
kapalı
offence
saldırı, suç
offend
gücendirmek, kırmak
offensive
saldırgan, kötü
offer
teklif etmek, teklif
office
ofis, büro
officer
memur
official
resmi
officially
resmen, resmi olarak
often
sık sık, sıklıkla
oh
aman
oil
yağ, petrol, gaz
OK
tamam
old
eski, yaşlı
old-fashioned
eski moda, modası geçmiş
on
üstünde, üzerinde
once
bir kere, bir zamanlar, hemen
one
bir
one another
bir başka, birbirine
onion
soğan
only
sadece, tek
onto
üstüne, üzerine
open
açmak, açık
openly
açıkça
opening
açılış
operate
çalıştırmak, işletmek
operation
işlem, operasyon
opinion
görüş, fikir
opponent
rakip, karşı taraf
opportunity
fırsat
oppose
karşı çıkmak
opposing
karşı, karşılıklı
opposed to
karşı
opposite
karşı, karşısında, ters, zıt
opposition
muhalefet, karşıtlık
option
seçenek, opsiyon
or
veya, ya da
orange
turuncu, portakal
order
sipariş vermek, sipariş, düzen, sıra, emir
in order to
için, amacıyla, diye
ordinary
sıradan, olağan, normal
organ
organ, org, uzuv
organization
organizasyon, örgüt
organize
düzenlemek, ogranize etmek
organized
düzenli, örgütlü
origin
köken, menşei
original
özgün, orijinal
originally
aslında, aslen
other
başka, diğer
otherwise
aksi takdirde, yoksa, başka türlü
ought to modal
-meli -malı (ought to walk = yürümeli)
our
bizim
ours
bizimki, bizimkiler
ourselves
kendimiz, bizler, kendimize
out
dışarı, dışarıda
outdoors
açık havada, dışarıda
outdoor
açık hava, dışarısı
outer
dış, harici
outline
özetlemek, taslak, özet
output
çıktı, üretim
outside
dışında, dış, dışarıda
outstanding
seçkin, göze çarpan
oven
fırın, ocak
over
fazla, aşırı, üzerine, üzerinde
overall
bir uçtan bir uca, etraflı, tam
overcome
üstesinden gelmek, atlamak, halletmek
owe
borçlu olmak, minnettar olmak
own
sahip olmak, öz, kendisinin, kendi
owner
sahip, mal sahibi
p
sayfa (kısaca), peni, kuruş (kısaca)
pace
hız, adım, yürüyüş