Level 19 Level 21
Level 20

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
manufacturer
imalatçı, üretici firma
many
çok, bir hayli
map
harita
March (abbr Mar)
Mart
march
marş, yürüyüş yaptırmak
mark
işaretlemek, iz
market
piyasa, pazar, market
marketing
pazarlama
marriage
evlilik
marry
evlenmek
married
evli
mass
kitle, küme
massive
iri, ağır
master
usta, efendi
match
karşılaştırmak, eşlemek
matching
eşleştirme
mate
eşlemek, eş, arkadaş
material
malzeme, maddi
mathematics
matematik
matter
önemli, madde
maximum
azami, en fazla
may
olası, mümkün
May
Mayıs
maybe
olabilir, belki
mayor
belediye başkanı
me
ben, bana, beni
meal
yemek, öğün
mean
kastetmek
meaning
anlam, kasıt
means
araç, vesile
by means of
vasıtasıyla
meanwhile
bu arada, o esnada
measure
ölçmek, ölçü
measurement
ölçüm, ölçme
meat
et
media
medya, basın
medical
tıbbi
medicine
tıp, ilaç
medium
orta, ortalama
meet
karşılamak, tanışmak
meeting
toplantı, buluşma
melt
eritmek, erimek
member
üye
membership
üyelik, üyeler
memory
bellek, hafıza, anı
in memory of
anısına
mental
zihinsel, ruhsal
mentally
zihinsel olarak
mention
anma, bahsetmek
menu
tarife, yemek listesi, menü
mere
katkısız, sade
merely
sadece, yalnız
mess
karışıklık, dağınıklık, pislik
message
mesaj
metal
maden, metal
method
usul, yöntem, metot
metre
metre
mg
mg (kısaca miligram)
mid
orta
midday
öğlen, öğle vakti
middle
orta, ortadaki
midnight
gece yarısı
might
belki, olası
mild
hafif, yumuşak
mile
mil
military
askeri
milk
süt
milligram
miligram
millimetre
milimetre
mind
aldırmak, akıl, zihin
mine
mayın, benim, benimki
mineral
mineral, maden, madeni
minimum
asgari, en az, en düşük
minister
bakan
ministry
bakanlık
minor
küçük, ikincil
minority
azınlık
minute
dakika
mirror
ayna
miss
vuramamak, kaçırmak, hanım, bayan
missing
eksik, kayıp
mistake
yanlış yapmak, hata
mistaken
yanlış, hatalı
mix
karıştırmak, karışım
mixed
karışık, karma
mixture
karışım
mm
mm (kısaca milimetre)
mobile
seyyar, hareketli, mobil
mobile phone
cep telefonu
model
numune, örnek olan, model
modern
modern, çağdaş
mom
anne, ana
moment
an
Monday
Pazartesi
money
para
monitor
izlemek, ekran
month
ay
mood
ruh hali
moon
ay, kamer
moral
manevi, ahlaki