Level 1 Level 3
Level 2

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
alarm
alarm, korku
alarming
korkutucu
alarmed
paniğe kapılmış
alcohol
alkol
alcoholic
alkolik, alkollü
alive
canlı, hayatta
all
tüm, tümü, hepsi
allow
izin vermek
all right
pekala
ally
müttefik
allied
müttefik
almost
neredeyse, hemen hemen
alone
yalnız
along
boyunca
alongside
yanında, yanısıra
aloud
yüksek sesle
alphabet
alfabe
alphabetical
alfabetik
alphabetically
alfabetik olarak
already
zaten
also
ayrıca
alter
değiştirmek
alternative
alternatif, seçenek
alternatively
alternatif olarak
although
rağmen
altogether
tamamen
always
her zaman, daima
am
ben
amaze
şaşırtmak
amazing
şaşırtıcı
amazed
şaşırmış
ambition
hırs
ambulance
ambulans
among
arasında
amount
miktar, tutar
amuse
eğlendirmek
amusing
eğlenceli
amused
eğlenmiş
analyse
analiz etmek, incelemek
analysis
analiz
ancient
eski
and
ve
anger
öfke
angle
açı
angry
kızgın
angrily
öfkeyle
animal
hayvan
ankle
ayak bileği
anniversary
yıldönümü
announce
duyurmak
annoy
kızdırmak
annoying
can sıkıcı
annoyed
sinirlenmiş
annual
yıllık
annually
yıllık
another
başka, diğer
answer
cevap, yanıt
anti-
karşıt
anticipate
beklemek
anxiety
kaygı, endişe
anxious
endişeli
anxiously
endişeyle
any
herhangi, hiç
anyone (also anybody)
kimse, herhangi biri, hiç kimse
anything
bir şey, her şey
anyway
zaten, neyse
anywhere
herhangi bir yer
apart
ayrı
apart from
dışında
apartman
apartman
apologize
özür dilemek
apparent
açık, belli
apparently
görünüşe göre
appeal
temyiz, başvuru
appear
görünmek
appearance
görünüm, görünüş
apple
elma
application
uygulama, başvuru
apply
uygulamak, başvurmak
appoint
atamak
appointment
randevu, atama
appreciate
takdir etmek
approach
yaklaşım
appropriate
uygun
approval
onay, onaylama
approve (of)
onaylamak
approving
onay
approximate
yaklaşık
approximately
yaklaşık olarak
april
nisan
area
alan, bölge
argue
tartışmak, savunmak
argument
tartışma, iddia
arise
kalkmak, doğmak
arm
kol
arms
silah, arma
armed
silahlı
army
ordu
around
etrafında, çevresinde
arrange
düzenlemek