Level 10 Level 12
Level 11

New level


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ease
kolaylaştırmak
east
doğu
eastern
doğu
easy
kolay
easily
kolayca
eat
yemek
economic
ekonomik
economy
ekonomi
edge
kenar
edition
baskı
editor
editör, yayımcı
educate
eğitmek
educated
eğitimli
education
eğitim
effect
etki
effective
etkili
effectively
etkili bir şekilde
efficient
verimli
efficiently
verimli biçimde
effort
çaba
eg
örn (örnek)
egg
yumurta
either
ister, ya da, her ikisi
elbow
dirsek
elderly
yaşlı
elect
seçmek
election
seçim
electric
elektrik
electrical
elektikli
electricity
elektrik
electronic
elektronik
elegant
zarif
element
eleman, öğe
elevator
asansör
else
başka
elsewhere
başka yerde
email
E-posta
embarrass
utandırmak
embarrassing
utandırıcı
embarrassed
mahçup
embarrassment
utanma
emerge
çıkmak
emergency
acil durum
emotion
duygu
emotional
duygusal
emotionally
duygusal yönden
emphasis
vurgu
emphasize
vurgulamak
empire
imparatorluk
employ
kullanmak, çalıştırmak
unemployed
işsiz
employee
işçi
employer
işveren
employment
unemployment
işsizlik
empty
boşaltmak, boş
enable
etkinleştirmek
encounter
karşılaşmak, karşılaşma
encourage
teşvik etmek, cesaretlendirmek
encouragement
teşvik
end
son
in the end
sonunda
ending
bitirme, son
enemy
düşman
energy
enerji, güç
engage
tutmak
engaged
nişanlı
engine
motor, makine
engineer
mühendis
engineering
mühendislik
enjoy
zevk almak
enjoyable
eğlenceli
enjoyment
hoşlanma
enormous
muazzam
enough
yeterli
enquiry
soruşturma
ensure
sağlamak
enter
girmek
entertain
eğlendirmek
entertaining
eğlenceli
entertainer
şovmen
entertainment
eğlence
enthusiasm
coşku, heyecan
enthusiastic
hevesli
entire
tüm, hepsi
entirely
tamamen, tümüyle
entitle
adlandırmak
entrance
giriş
entry
giriş
envelope
zarf
environment
çevre
environmental
çevresel
equal
eşit
equally
eşit olarak
equipment
ekipman
equivalent
karşılık, eşdeğer
error
hata
escape
kaçış
especially
özellikle
essay
deneme