hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 0

203k 4h
hazırlayan Memrise Japonca

Japanese 2

10.6k 8h
hazırlayan Memrise Almanca

German 1

308k 8h
hazırlayan Memrise Türkçe

Turkish 1

238k 4h
hazırlayan Memrise İsveççe

Swedish 1

168k 4h
hazırlayan Memrise Rusça

Russian 1

96.6k 9h
hazırlayan Memrise İtalyanca

Italian 1

132k 8h
hazırlayan Memrise Flemenkçe

Dutch 1

185k 3h
hazırlayan yonat İngilizce

אנגלית

491 3h
hazırlayan haimp İbranice

אלף-בית

114 22m