by Memrise

Tiếng Anh nhập môn (A1)

Tuyệt chiêu bắt đầu học tiếng Anh một cách tốt nhất. Bắt đầu học từ vựng và thành ngữ phổ biến, và nâng cao với các cách diễn đạt và trọng điểm ngữ pháp. Memrise với cách tiếp cận học thích nghi sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn mình tưởng.
287k learners 26h avg duration

Courses by the Memrise Community