1
Ready to learn
Đồ vật thường dùng
2
Ready to learn
Bộ phận cơ thể
3
Ready to learn
Vật nuôi
4
Ready to learn
Rau củ quả
5
Ready to learn
Ngôi
6
Ready to learn
Gia đình
7
Ready to learn
Hoạt động hàng ngày
8
Ready to learn
Thiên nhiên
9
Ready to learn
Màu sắc
10
Multimedia
Cách đọc số, thứ tự
11
Ready to learn
Số
12
Ready to learn
Đo lường
13
Ready to learn
Miêu tả vật
14
Ready to learn
Lao động sản xuất
15
Ready to learn
Thời gian
16
Ready to learn
Tính cách
17
Ready to learn
Bộ phận cơ thể 2
18
Ready to learn
Sức khỏe
19
Ready to learn
Cảm xúc
20
Ready to learn
Miêu tả người
21
Ready to learn
Thiên nhiên 2
22
Ready to learn
Vật nuôi 2
23
Ready to learn
Các loại rau
24
Ready to learn
Các loài cá
25
Ready to learn
Các loại quả
26
Ready to learn
Các loại củ, hạt, gia vị
27
Ready to learn
Bếp
28
Ready to learn
Họ hàng
29
Ready to learn
Đồ vật thường dùng 2
30
Ready to learn
Hoạt động hàng ngày 2
31
Ready to learn
Các loại bánh
32
Ready to learn
Từ thường dùng
33
Ready to learn
Vị trí, phương hướng
34
Ready to learn
Chào hỏi, nói chuyện
35
Ready to learn
Dụng cụ
36
Ready to learn
Các loài chim
37
Ready to learn
Hoa, cây cảnh
38
Ready to learn
Tín ngưỡng
39
Ready to learn
Thời gian 2
40
Ready to learn
Miêu tả không gian
41
Ready to learn
Lao động sản xuất 2
42
Ready to learn
Bộ phận cơ thể 3
43
Ready to learn
Các loại cây
44
Ready to learn
Bộ phận cơ thể 4
45
Ready to learn
Các loài côn trùng
46
Ready to learn
Con loài vật khác