Level 2
Level 3

El tiempo libre - p31 palabras


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
escribe
han/hon skriver
escriber
att skriva
artículo (el)
artikel
revista (la)
tidning
ahora
nu
pregunta
han/hon frågar
preguntar
att fråga
algunas
några
sobre
om
su
sin/sitt
haces
du gör
hacer
att göra
deporte (el)
sport/idrott
juego al fútbol
jag spelar fotboll
toco
jag spelar
tocar
att spela
piano (el)
piano
veo
jag tittar/ser
ver
att titta/ser
estoy con
jag är med
mis
mina
estudias
du studerar
estudiar
att studerar
importante
viktig
para mí
för mig
grupo (el)
grupp
o
eller
hora (la)
timme
al día
om dagen
tipo (el)
typ/sort
más
mer/mest
entrena
han/hon tränar
entrenar
att träna
sábado (el)
lördag
domingo (el)
söndag
por la mañana
på morgonen/på förmiddagen
mañana (la)
morgon
miércoles (el)
onsdag
por la tarde
på eftermiddagen
tarde
sen/sent
coro (el)
kör
en casa
hemma
bastante
ganska mycket
fin (el)
slut
semana (la)
vecka
fin de semana (el)
helg/veckoslut
va
han/hon går
ir
att gå/åka
a veces
ibland
al cine
på bio
asignatura (la)
ämne
inglés (el)
engelska
habla
han/hon talar
hablar
att tala