Level 3 Level 5
Level 4

La vie au quotidien


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Il n'y a pas le feu (au lac).
Nem ég a ház, nem kell sietni.
expat(rié), -e
küldföldön munkát vállaló
une escale (f)
közbenső állomás
la mésaventure
baleset, szerencsétlenség
dévoiler
leleplez
sauter à pieds joints sur
merészen belevágni vmibe
se heurter à qch
beleütközni vmibe
la divergence
különbség
la vie courante
mindennapok
dépasser
meghalad, túllép vmin
la virée
kiruccanás
égaré, -e
eltévelyedett, kóbor
l'horlogerie (f)
órásüzlet, óragyártás
Les doigts dans le nez!
Csipőből. Kisujjból ment.
la démarche
eljárás, intézkedés
aborder qn
megszólít vkit
forcément
bizonyára
rafraîchissant, -e
üdítő, frissítő
le verrou
retesz, zár
réglementaire
előírásos, szabályszerű
s’attendre à qqch
számít vmire
le flamant rose
rózsás flamingó
un étang (m)
tó, tavacska
coller à qch
ragad, illik, tapad
une grande gueule
nagyszájú
la bannière
szalagsáv (?) címsáv
frapper
megdöbbent
brandir
lenget
la suspicion
gyanú
gourmand
ínyenc
détourné
közvetett
accusateur, -trice
vádló, terhelő